Socialt/frivilligt arbejde (i Faxe)

Jeg har altid sat pris på de sociale og frivillige indsatser som gode mennesker i civilsamfundet bidrager med til vores allesammens bedste.
Jeg tror nemlig på, at du og jeg, diverse foreninger og organisationer samt ikke mindst de mange ildsjæle og netværk gør en forskel, ved de respektive små og store indsatser som hver dag sker mere eller mindre organiseret.

I forbindelse med valgkampen til Byrådet i Faxe kommune i efteråret 2013 var et af mine hovedtemaer at have fokus på, og ikke mindst, at anerkende det store frivillige og sociale arbejde i Faxe kommune.

Så for at fastholde fokus, dialogen og kontakten (udover via mine udvalgsposter i Byrådet) valgte jeg at bruge en del af mit byrådsvederlag til at påskønne og hjælpe det frivillige og sociale arbejde som udføres i Faxe kommune.

Det betød, at jeg i min byrådsperiode (år 2014 til år 2017) uddelte ca. ialt  kr. 50.000,- til disse formål.

Udlodningerne kan ses på: www.facebook.com/CJoensen.dk eller på “Forslag & Udlodninger”.

Det har været meget positivt og livsbekræftende samt givet indsigt i de mange gode tanker og kræfter, som de mange frivillige lægger i at gøre noget godt for andre mennesker i Faxe kommune.

I sommeren 2017 er jeg flyttet fra Haslev til Høng i det sydlige del af Kalundborg kommune, og projektet i Faxe kommune er desværre, ligesom mit byrådsarbejde, stoppet.