Udlodninger i 2016

Afstemningen blev afsluttet ved midnat onsdag den 30. november 2016, og de 3 med flest stemmer nedenfor vil hver især modtage kr. 5.000,-  til deres formål.

 • Røde Kors Faxe & Røde Kors Rønnede til brug for julehjælpen 2016.
 • Foreningen Mænd og Kræft M/K i Faxe kommune som støtte til afholdelse af foredrag m.m. for at øge kendskabet til foreningen og dens aktiviteter.
 • En kunstgruppe af frivillige under Kulturhuset ”HUSET” (v/Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening), som støtte til aktiviteterne i f.m. Pinseudstillingen i ”HUSET”.

————————————————————————————

Proces / Præsentation af forslag 2016:

Jf. nedenstående var der ved fristens udløb den 11. november 2016 vedr. årets donationerne på 3 x kr. 5.000,- modtaget 9 gode og relevante ansøgninger.

Disse var i perioden medio november til ultimo november til afstemning via/på www.facebook.com/CJoensen.dk

 • Røde Kors Faxe & Røde Kors Rønnede har 8. oktober 2016 søgt om kr. 5.000,- til brug for julehjælpen 2016.
 • Førslev Forsamlingshus har den 17. oktober søgt om kr. 5.000,- til brug for den årlige tradition med “Børnenes juletræsfest”.
 • Ældersagen i Haslev har den 18. oktober ansøgt om kr. 5.000,- til brug for indkøb af mobiltelefoner til “ringere”, som er en gruppe frivillige, der som en en tryghedsforanstaltning ringer til ældre medborgere hver morgen for at få sikkerhed for, at alt står vel til.
 • “Hjælp til etablering af hjem for socialt udsatte, der intet har”.
  Et projekt (v/ bl.a. Almer Simonsen) har den 19. oktober ansøgt om kr. 5.000,- til brug for div. omkostninger bl.a. ved at hente og bringe møbler til socialt udsatte borgere.
 • Haslev – Faxe Handicap Idræt har den 25. oktober søgt om kr. 5.000,- som tilskud til deres forskellig idrætsaktiviteter.
 • “Bedstes Madklub” på Dalgården i Rønnede har den 1. november søgt om kr. 5.000,- til brug for køb af div. udstyr.
 • Foreningen Mænd og Kræft M/K i Faxe kommune har den 2. november  søgt om kr. 5.000,- til afholdelse af foredrag m.m. for at øge kendskabet til foreningen og dens aktiviteter.
 • UlykkesPatientforeningen og Polioforeningen Storstrøm har den 4. november søgt kr. 5.000,- som tilskud til foredrag og aktiviteter lokalt i Faxe.
 • En kunstgruppe af frivillige under Kulturhuset ”HUSET” (v/Faxe Landeplads Borger & Erhvervsforening), har den 11.  november  søgt om kr. 5.000,- til aktiviteter i f.m. Pinseudstillingen 2017 i ”HUSET”.