Udlodninger i 2015

Ved fristens udløb (15. oktober 2015) var der modtaget en god og relevant ansøgning fra “Bevægelse i Ladepladsen” (se præsentationen nedenfor).

Efterfølgende har Oasen (et aktivitetscenter som henvender sig til selvhjulpne efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister i Faxe kommune), søgt og fået godkendt en ansøgning om kr. 5.000,- til en bustur med museumsbesøg for deres målgruppe.

Den sidste donation på kr. 5.000,- vedr. 2015 blev (efter Peter Joensen’s eget valg) tildelt Stafet For Livet – Haslev


Præsentation af forslag 2015
(og se også links ovenfor til de respektive hjemmesider):

Ansøgning til CJoensen.dk om 5.000 kr. til udendørs fitness i Faxe Ladeplads:

Vi er en gruppe som kalder os “Bevægelse i Ladepladsen”. Vi ønsker mere bevægelse i området og det skal være gratis og tilgængeligt for alle aldre. Vi, områdets skoler, Forældreforening Hylleholt, løbeklubben Sibirien og andre i lokalområdet ønsker derfor meget en offentlig tilgængelig træningsstation mere på græs-området mellem Strandvejen og Industrihavnen.
Vi har pt. kun én træningsstation stående (en G-stalk) og ønsker at trækplastret bliver større med en station mere (en E-stalk). De kr. 5.000,- skal bruges som tilskud til denne udvidelse.

Endvidere kan det oplyses, at den forventet startdato er i forår 2016 og slutdato sommer 2016, så det kan bliver godt brugt næste sommer og frem.
Kommunen har givet tilladelse til opførelsen af flere fitness-stationer. Det er kommunens grund og de slår græsset.
Holdbarhedsgarantien er 10 år og multifitness-stationen er stort set vedligeholdelsesfri.